Bakgrund Italien: Tänkbara nya italienska ledare

Om premiärminister Berlusconi avgår är det upp till presidetnen Giorgio Napolitano att bestämma om det ska utlysas nyval eller om en ny premiärminister utses. Det här är de tänkbara kandidaterna om Silvio Berlusconi skulle avgå som premiärminister.

Gianni Letta tillhör nuvarande center-högerkoalitionen och har suttit i Berlusconis regering. Letta beskrivs som smidig och reserverad, en 76-åring som uppfattas som Berlusconis högra hand. Respekterad och en man som agerat bak kulisserna i politiken.

Angelino Alfano, den före detta justitieministern, tillhör också Berlusconis parti PdL. Han är 41 år och från Sicilien, just nu generalsekreterare i det högerinriktade PdL partiet. Kritiker anser dock att han för lamt följt Berlusconis linje och därför inte innebär någon reell skillnad. Ovanligt ung för italiensk politik och blev yngste justitieministern när han tillträdde i maj 2008. I juli i år avgick han.

Mario Monti uppfattas som favorit om det handlar om att leda en regering av teknokrater vars mandat framförallt är att lösa ekonomin och tvinga fram reformer. 68 år och ekonom och en gång EU-kommissionär. Han leder just nu Boccaniuniversitetet i Milano.

Giorgio Napolitano, 86 år, är president i Italien. Han röner stor respekt i Italien och har ett förflutet som kommunistpartiledare. De senaste månaderna har Napolitano varit en av dem som mest öppet krävt reformer.

Umberto Bossi leder Lega Nord och har sagt att Berlusconi bör avgå. Bossis parti ingår i regeringskoalitionen. Han skulle kunna spela en avgörande roll i hur en framtida regering ska se ut.

Pier Ferdinando Casini leder mittenpartiet UDC. Han kan få en avgörande roll beroende på vilket läger hans parti kommer att stödja om det blir regeringsombildning. Han har tidigare sagt att han vill ha en bred regeringsbas där också oppositionspartiet Demokratiska partiet, PD, UDC och PdL ingår.

Luca Cordero di Montezemola är 64 år och chef för bilföretaget Ferrari. Han har tagit rollen som skarp kritiker av Berlusconis regering och manat till genomgripande reformer av den italienska ekonomin. Grundare av organisationen Italia Futura, som samlar ledare från affärs och kulturvärld och är tänkt att stimulera debatt om en politisk förändring av Italien.

Alessandro Profumo var tidigare bankdirektör för Unicredit och ännu en affärsman, som kan tänkas få en politisk roll i framtida Italien.