”Iran kan ha försökt utveckla kärnvapen”

1:56 min

FN:s atomenergiorgan IAEA hävdar i en ny rapport att mycket tyder på att Iran verkligen har försökt tillverka kärnvapen. Rapporten väntas leda till diskussioner om stormakternas nästa steg för att hindra Iran från att bli en kärnvapenmakt. Det rapporterar Sveriges Radios Mellanösternkorrespondent Cecilia Uddén.

Rapporten är den hårdaste hittills om Irans påstådda kärnvapenambitioner.

Bland annat hävdar IAEA att Iran har tillverkat datormodeller vars syfte knappast kan vara något annat än avfyrningsanordningar för kärnstridsspetsar.

Iran ska också ha genomfört test-explosioner i en underjordisk metallkammare - också den anses byggd enbart för att testa kärnvapen.

Iran tillbakavisar rapporten som grundlös och politiskt motiverad.

Iran har hela tiden försvarat sin rätt till uran-anrikning och ett kärnenergiprogram, som man säger enbart har fredliga syften.

Men samtidigt anses Iran ha vägrat samarbeta med IAEA på ett seriöst sätt de senaste tre åren.

Det finns en nästan cyklisk regelbundenhet i omvärldens förtroendekriser med Iran - men trots denna senaste detaljerade information finns ett starkt obehag förknippat med att rakt ut anklaga Iran - i synnerhet från USA:s sida efter den totala underrättelsevurpan kring Iraks massförstörelsevapen.

Det land som gått längst i beskyllningarna gentemot Iran är Israel som ser Iran som det största hotet och som också de senaste veckorna har varnat för att Israel kan komma att ta saken i egna händer och genomföra en militär attack mot Iran.

Men nu när rapporten är offentlig, har Israels vapenskrammel övergått i tyst avvaktan för att se hur omvärlden kommer att agera.

Skärpta sanktioner mot Iran kommer att diskuteras, men alla vet att Ryssland och Kina kommer att streta emot.

Kina är Irans största handelspartner och Ryssland har redan ifrågasätt om IAEA:s rapport alls innehåller några nyheter och anser att rapporten har ökat spänningarna i regionen.