"Inga skäl att avbryta Saabs rekonstruktion"

Det finns fortfarande pengar hos biltillverkaren Saab för en fortsatt rekonstruktion. Och än så länge finns inga skäl till att avbryta rekonstruktionen, säger rekonstruktören Guy Lofalk.

– Nu har ju Youngman och Pang Da sagt att de ska finansiera rekonstruktionen. Det hänger ju naturligtvis också samman med hur den här rekonstruktionsplanen går att förverkliga.

– Men som det ser ut nu kan vi hålla på en stund till men det är framför allt inte tiden vi tänker på utan det är att lösa de problem vi står inför, säger Guy Lofalk i en intervju med Ekot som gjordes i går kväll.

En förutsättning för att Saabs långsiktiga rekonstruktionsplan ska hålla är att General Motors ger sitt godkännande. För de tilltänkta kinesiska ägarna gäller det att berätta för GM vad de har för planer och hur de tänkt sig sitt ägande. Och sedan får man se hur GM reagerar och om de kan ändra sitt nuvarande nej.

– Man ska se det som ett nej men sedan får man ju undersöka om man kan få dem att ändra sig.

Men det är mycket som ska hända på kort tid. Enligt rekonstruktionsplanen ska ett bindande avtal skrivas med Youngman och Pang Da inom en vecka. Och om två veckor ska borgenärerna få veta hur deras skulder ska betalas. Men allt det hänger i luften i och med GM:s nej.

Guy Lofalk säger att rekonstruktionsplanen är preliminär.

– Det är en preliminär rekonstruktionsplan. Sedan är det ju så att inga planer överlever kontakten med verkligheten, utan man får anpassa sig.

– Vissa saker kanske går snabbare och andra tar längre tid. Men man måste i alla fall ha en hypotetisk plan att jobba efter, annars fungerar ingenting.

Först gäller det alltså att se om man kan lösa knuten med GM.

– Först måste vi utreda om man kan få GM att ändra sig och vad de i så fall kräver. Det är i första hand det som vi måste göra nu.

Men har inte rekonstruktionsplanen fallit i och med GM:s nej?

– Som jag sa vid borgenärssammanträdet så finns det en rad hinder och det finns ingen anledning att dra några förhastade slutsatser. Naturligtvis är läget väldigt allvarligt, visste är det så.

– Men det kände vi ju till att det fanns en rad hinder på vägen för att kunna nå fram och det är de hindren vi har börjat med nu, säger Guy Lofalk.