Juholt vill öka kontrollen över nya friskolor

1:36 min

Socialdemokraternas partiledare Håkan Juholt vill ha liknande regler för fristående skolor i Sverige, som finns i Danmark och Norge. Kommunernas ska ha större möjligheter än i dag att hindra etablering av friskolor, tycker han, och talar om en uppgörelse med regeringen.

– Kommunala och lokala beslutanderätten över etableringarna såväl inom vården som skolans område måste öka. Det kommunala politiska bestämmandet för att ha en helhetsbild av vårdverksamhet och skolverksamhet måste finnas, det är för dåligt med det. Och uppföljningen är också för dålig och resursfördelningen fungerar inte heller, därför har vi nu en skolsegretation som är större i Sverige än i USA, säger Håkan Juholt.

Håkan Juholt är på snabbesök i Borgsmoskolan i Norrköping, en skola där rektor Thomas Stenberg beskriver hur lärare, ledning och elever arbetar på ett nytt sätt och har nått bättre skolresultat.

Gemensamma mål, en lokal uppgörelse om lärarnas arbetstider och koll på att eleverna verkligen kommer till skolan är några delar.

Håkan Juholt talar ofta om betydelsen av utbildning under sitt besök, men bekänner för högstadieeleverna att han själv hade svårt att koncentrera sig på skolan när han gick i åttan.

Han upprepar att han vill ha en blocköverskridande uppgörelse om skolan:

 – Ni har kastat ut idén om en sammanhållen skola till att vara en skolmarknad där det bara är konkurrensen om eleverna som styr. Vi Socialdemokrater välkomnar olika driftsformer men nu råder det rena High Chaparall på skolområdet och resultatet är en skolsegregation och jag förväntar mig att regeringen presenterar ett åtgärdspaket för att bryta skolsegregationen.  Man måste komma tillbaka till oss och säga att "nu tar vi ett gemensamt ansvar för att faktiskt komma till rätta med skolsegregationen”, säger Håkan Juholt.