Kraftig ökning av unga med förtidspension

Nästan dubbelt så många unga mellan 20 och 24 år lever i dag på aktivitetsersättning, före detta förtidspension, som för åtta år sedan. Det visar siffror från Socialförsäkringssutredningen.

– Det här visar att det är en bortglömd del av arbetslinjen. Den här gruppen har man inte alls fokuserat på när man har gjort förändringar i socialförsäkringarna. Man har bara tillåtit den här utvecklingen att pågå under lång tid, trots att det är en dramatisk utveckling, säger LO-ekonomen Irene Wennemo som är utredningens huvudsekreterare.

– Det här är unga människor som riskerar att helt hamna utanför arbetsmarknaden, säger Irene Wennemo.

Unga som beviljats aktivitetsersättning, tidigare kallat förtidspension, har från 2003 till mars i år, ökat med 80 procent.

2003 hade 7 658 personer mellan 20 till 24 år aktivitetsersättning.

I mars i år har den siffran stigit till 13 926 personer.

Det visar siffror som Dagens Nyheter har fått ta del av.

– Det är väldigt oroväckande. Det här innebär att man kommer mycket längre bort från arbetsmarknaden än om man är i utbildning eller arbetsmarknadspolitiska åtgärder, säger Irene Wennemo.

– Många av de här kommer att fastna i det här systemet ända tills de är 30 år om det inte händer något. Då har man oftast försatt sin möjlighet att ta sig in på arbetsmarkanden. Det är mycket svårare vid 30, jämfört med om man är 20 år gammal, säger Irene Wennemo.  

John Östh som är forskare i kulturgeografi vid Uppsala Universitet har varit med och skrivit rapporten. Han menar att det finns bakomliggande förklaringar till varför vissa unga riskerar att hamna utanför arbetsmarknaden.

– Det är framförallt de med låg utbildningsnivå och som har haft tidigare erfarenheter av arbetslöshet. Det handlar om föräldrar eller familjer med låg utbildning som i större hand riskerar att falla utanför än andra grupper, säger John Östh.

Från 1970-talet till 1990-talet var det tillåtet att förtidspensionera människor på grund av arbetslöshet.

Men sedan togs den möjligheten bort. Nu verkar fenomenet blivit vanligare igen.

– Det känns som en tickande bomb i socialförsäkringssystemet just nu. Överallt i Europa så ser man unga människor som trycks bort från arbetsmarknaden. Det handlar om unga människor som inte har klarat av skolan, säger hon.