Umeå

Barentsrådet diskuterade miljö och klimat

1:33 min

Igår möttes flera miljöministrar i Umeå för att diskutera klimatfrågor i Barentsrådet. Under mötet låg mest fokus på förorenade områden i Ryssland, så kallade hot-spots. På en lista med 42 förorenade platser har tre nu sanerats. Sveriges Miljöminister Lena Ek var minst sagt nöjd med att miljöarbetet går framåt.

Saneringen har pågått under två år i Ryssland men det är fortfarande många hot-spots kvar. Och den vice miljöministern Rinat R Gizatulin säger att arbetet inte kan gå fortare inom de ramar som rådet satt upp.

Men han säger också att den ryska sidan tycker att det blivit mycket färre hot-spots.  Han hoppas att Barentsrådet kommer att bekräfta deras saneringar eftersom Ryssland planerar att ytterligare sju till tio platser ska vara sanerade i slutet av nästa år.

De flesta av de 40 platserna ska renas inom en femårsperiod, men Rinat R Gizatulin säger också att flera hot-spots aldrig kommer att strykas från listan. En av dem är nickelfabriken Pechenga nickel som är viktig för Ryssland och som de inte kommer att stänga trots att miljöfarorna är stora.

Trots att alla förorenade platser inte kommer att saneras är miljöministern Lena Ek glad över att Ryssland vill jobba mer miljömedvetet.