Brösarp

Arbete påbörjat för en grönare by

1:20 min

Brösarps byagille vill göra byn yngre och grönare. Med stöd av landsbygdsutvecklingspengar från Leader och stiftelsen Sparbanken Syd har man nu utsett en projektledare som under två år ska utveckla tankarna.

– Målet är att vi ska få fler inflyttade barnfamiljer på sikt till Brösarpsbygden. Vi har sagt att på de här två åren skulle vi gärna se att 15 nya barn flyttade in, för att vi ska kunna behålla skolan och förskolan, säger Gunbritt Johansson som är ordförande i byagillet i Brösap.

Under de två åren ska en projektledare utveckla tankarna och se till att en rad idéer blir verklighet. Det handlar om allt från en skidbacke med lift och snökanon, till utegym, skateboardpark, spårkartor och annat som gör naturen mer tillgänglig för de som bor i och runt Brösarp. Första satsningen ser dagens ljus redan efter nyår. Då får byns förskola en I Ur och Skur-avdelning.

– Det blir 16 stycken, från två till fem år. Ungefär hälften av barnen som vi har på förskolan i dag har valt att vara i ur och skur, säger Cathrine Kronvall som just nu pluggar till I Ur och Skur-fröken.