Sundsvall

Vindkraftsplaner kan störa idyllen

1:44 min

Omkring 150 vindkraftverk planeras i fem områden inom Sundsvalls kommun. En av vindkraftsparkerna planeras mellan Indal och Liden. Bara ett par kilometer från turistmålet, 1700 tals gården, Gudmundstjärn. Sven Nordström på Sundsvalls museum oroas över planerna.

Fram till den 11 december har allmänheten möjlighet att lämna synpunkter på vindkraftsparkerna. Tre av dem planeras i Lidenområdet, en norr om Stöde och en vindkraftspark norr om Storbergets naturreservat.

Många har synpunkter
Synpunkterna på parkerna har redan blivit rätt många. Till exempel att rovfåglar och fladdermusbestånd måste skyddas och att rätten till jakt och friluftsliv inte inkräktas,

– Det är många variabler som måste vägas in här. I övrigt ska man kunna röra sig i områdena och bedriva både jakt och friluftsliv, säger Jonas Lundkvist samhällsplanerare på Sundsvalls kommun

Siktanalyser ska genomföras
När det gäller området kring Gudmundstjärn har gränsen för vindkraftsparken redan flyttats längre norrut så gården inte ska påverkas säger Jonas Lundkvist.

– Senare får man göra både sikt- och ljudanalyser för att visa att verken inte kommer att störa verksamheten på Gudmundstjärn, säger Jonas Lundkvist.

Hela området bör skyddas
Men även om verken inte kommer att synas från själva gården måste kommunen ta hänsyn till att skydda hela området, säger Sven Nordström på Sundsvalls museum.

– Det finns andra lämningar som har med gården att göra, till exempel Gudmundstjärns fäbodar som kommer nära vindkraftsparken. Vi måste vara mycket försiktiga så vi inte förstör sådana här områden, säger Sven Nordström på Sundsvalls museum.

Möte om vindkraften
Ikväll den 10 november hålls ett informationsmöte i Folkets hus i Matfors där det kommer att vara möjligt att ställa frågor om vindkraftsplanerna till kommunens tjänstemän.