Ingen snabb lösning för unga förtidspensionärer

2:05 min

Antalet unga förtidspensionärer har ökat från 18 000 till 28 000 sedan 2003, enligt statistik från Försäkringskassan. Samtidigt som antalet förtidspensionärer över 30 år minskat dramatiskt på senare år fortsätter de unga förtidspensionärerna att öka.

Redan för tre år sen föreslog en utredning flera ändringar men hittils har regeringen inte kommit med några förslag.

Enligt Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson behövs en ny reform även för unga förtidspensionärer.

– Utredningen gav inte svaret på de svåra frågor som man ställs inför om man ska reformera hela förtidspensionssystemet för ungdomar. Det är svårt att med några enkla pennstreck göra reformer på det här området, säger Socialförsäkringsminsiter Ulf Kristersson.

Utredningen som kom redan 2008 föreslog att aktivitetsersättningen eller förtidspension för unga skulle tas bort. Istället skulle aktivitetsersättningen ersättas med en mer anpassad ersättning för personer med funktionsnedsättningar. Den ersättningen inte skulle kunna användas istället för studiestöd.

Men socialförsäkringsminister Ulf Kristersson menar att problemet är mer komplext än så. Till exempel har 75 procent av de unga förtidspensionärerna någon form av psykisk funktionsnedsättning.

I en ny rapport granskar forskare från Umeå universitet varför antalet unga förtidspensionärer ökar så. En faktor som syns tydligt är att socioekonomiska skäl som spelar in. Bland de unga som får förtidspension är det fler som har sämre uppväxtvillkor och lägre utbildningsnivå.

Problemet med ett ökande antal unga med aktivitetsersättning har varit känd länge och blev extra tydlig efter 2008 när regeringen skärpte reglerna för de över 30 år. Antalet förtidspensionärer över 30 år har sjunkit dramatiskt med de nya reglerna - samtidigt som unga med aktivitetsersättning fortsätter att öka.

Socialdemokraternas Ylva Johansson i Socialförsäkringsutskottet är orolig att regeringen tänker skärpa reglerna på samma sätt för unga.

– Jag är väldigt rädd för att Regeringen har satt i system att utsortera människor från arbetsmarknaden. Det är därför inriktningen inte ska vara förändringar i försäkringssystemet utan förändringar av arbetsmarknadspolitiken, utbildningspolitiken och att ge utbildning och stöd för att komma ut på arbetsmarknaden för de här unga människorna som behöver hjälp, säger Ylva Johansson.

Men Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson ser inga snabba förändringar i sikte.

– Jag är inte inne på att nu göra några drastiska förändringar enbart för att minska antalet som får förtidspension, utan att samtidigt ha löst de andra problemen också.