Vindkraften påverkar inte fågellivet

2:05 min

Vindkraftverk hotar inte fågel- och fladdermössbestånd utan påverkan är marginell. Det menar svenska forskare i en ny rapport som grundar sig på de 200 internationella studier som gjorts i ämnet.

Det händer att fåglar och fladdermöss dör när de kolliderar med vindkraftverk vars snurrande vita rotorblad ibland sträcker sig 200 meter upp i luften.

Det finns också en oro för att fåglar försvinner från områden där vindkraftsparker byggs och som inte sällan förs fram i miljöprövningar av vindkraftsprojekt vilket ibland försenar byggandet.

Forskarna rekommenderar visserligen att verk inte bör byggas närmare än tre kilometer från särskilt sårbara arters bon som våra stora rovfåglar havs- och kungsörn som är relativt få till antalet.

Men generellt är förlusterna så pass små att vindkraftverk inte hotar fågel- eller fladdermössbestånd.

Det förklarar Martin Green, en av fågelforskarna vid Lunds universitet som på uppdrag av Naturvårdsverket har analyserat de 200 europeiska och nordamerikanska relevanta studier om vindkraftsverkens effekter.

– Tittar man på alla studier som har gjorts så är det i genomsnitt ungefär två fåglar per vindkraftverk och år som flyger ihjäl sig och det är ju mycket lägre siffror än de siffror som vi har när det gäller hur många fåglar som blir dödade i trafiken till exempel eller oljeutsläpp runt våra kuster.

Bert-Ove Lindström i Norrbottens ornitologiska förening är ute och spanar i skogarna mellan Boden och Jokkmokk.

Han tycker inte att det räcker med att konstatera att vindkraften gör mindre skada än till exempel trafiken.

Han menar att det är för tidigt att dra några slutsatser kring hur vindkraften kommer att påverka de mest utsatta fågelarterna eftersom byggandet just börjat i Sverige.

Dagens omkring 2 000 verk kommer troligen vara mer än dubbelt så många om tio år.

– Vi vet inte. Det är en ny exploatering som sker och svaret kanske vi har först om tio-femton år om vad det får för konsekvenser.