Många tomma stolar på speciallärarutbildningen

2:22 min

Trots att det finns ett enormt behov av speciallärare i landets skolor, visar en undersökning som Ekot gjort att en fjärdedel av platserna till speciallärarutbildningen är tomma. Av 435 platser, är 108 fortfarande obesatta.

– Jag funderade jättemycket innan jag påbörjade den här utbildningen. Jag är egentligen lite knäpp som gör det, för jag vet ju att det inte lönar sig. Det hade ju varit mycket smartare att göra något annat och byta bransch helt och hållet. Samtidigt är det ett så roligt jobb, det är det här jag kan, det är det här jag känner mig trygg i, och det är det jag vill jobba med. Jag vill jobba med barn. De utvecklar mig jättemycket.

Så i ditt fall är det inte pengarna som driver dig?

– Nej, då hade jag inte valt det här.

Katharina Sparrwardt läser sista terminen på speciallärarprogrammet på Stockholms universitet. Hon vill hjälpa barn som behöver extrastöd med att läsa och skriva.

Men på Katharinas utbildning är det många av platserna som är tomma. Något hon och kurskamraterna är överens om beror på att det inte lönar sig att gå utbildningen.

Skolinspektionen kritiserar allt fler skolor för att ge fel eller för lite stöd. Skolorna vet för lite om vilka behov eleverna har. Här är både specialpedagogernas och speciallärarnas kunskaper viktiga.

Men en undersökning som Ekot gjort visar att en fjärdedel av landets platser till speciallärarprogrammet är tomma.

Av 435 platser, är 108 av dem är obesatta. 

I år har till exempel:

Stockholms universitet haft 20 tomma platser, Högskolan Kristianstad 19, och Göteborgs universitet 31.

Samtidigt väntas 66 procent av speciallärarna gå i pension fram till år 2025. De ligger i topp när Arbetsförmedlingen listar yrken med många pensionsavgångar.

Mats Norrstad på Lärarförbundet har sett att många färdiga speciallärare inte har fått arbeten där deras kompetens utnyttjas. Han tror att både lärarnas status och lön måste höjas efter utbildningen, för att den ska locka fler.

– Jag tror att villkoren gör att många som kan tänka sig att påbörja den här utbildningen funderar både en och två gånger, och tydligen har lärare börjat komma fram till att, nej, det lönar sig inte att gå den här utbildningen, det kostar mig för mycket. Eller jag får ingen legitimitet eller rätt plats i skolans organisation när jag har gått utbildningen så jag avstår. Och det kommer att drabba de barnen som skulle ha behövt stöd från de här extra lärarna, absolut.