Elbolag kritiskt till nya elprisområden

1:30 min

Kritiken är hård mot statliga Svenska kraftnät för att elkonsumenterna i södra Götaland fått kraftigt höjda priser sedan man delade upp Sverige i fyra elprisområden den första november.

Utslaget på ett år kan det komma att röra sig om miljardbelopp som strömmar in till Svenska kraftnät från den avgift som konsumenterna i södra Sverige betalar till följd av begränsningar i elnätet.

– Vi har bytt till ett system i Sverige där de sydsvenska kunderna ensamma ska finansiera utbyggnaden av de kraftledningar som Svenska kraftnät ansvarar för ska finnas, säger elbolaget Eons försäljningschef Lars Lagerqvist.

Under de tio dagar som gått sedan Sverige delades upp i fyra elprisområden har konsumenterna i södra Götaland betalat tiotals miljoner i så kallade flaskhalsavgifter som tas ut när elnätet är hårt belastat.

Vissa dagar har prisökningen varit mer än 10 öre per kilowattimme. När temperaturen sjunker i vinter kommer dessa avgifter att stiga ytterligare för el-användarna i söder.

På Svenska kraftnät menar man att dessa pengar ska återinvesteras i det svenska elnätet för att öka kapaciteten.

Årliga miljardinvesteringar planeras framöver. Att det just är elkonsumenter i södra Sverige som får stå för en stor del av denna upprustning är logiskt, tycker marknadsdirektören på Svenska Kraftnät Magnus Stephansson.

– Där Svenska kraftnät stärker nätet är framförallt i södra Sverige, så de här pengarna kommer att vara till nytta för kunderna just i södra Sverige, säger han.

Eons försäljningschef Lars Lagerqvist menar däremot att Svenska Kraftnät borde ha byggt ut nätet för länge sedan. 

– Det var känt redan när Barsebäck stängde 1999 respektive 2005, nu plötsligt har vi ett system där sydsvenska hushåll och företag ska finansiera utbyggnaden av överföringskapacitet, säger han.