Eurokrisen drar investeringar till Lettland

1:31 min

Lettland har gynnats av eurokrisen. Det visar de investeringar och den utveckling som nu sker i landet. Trots oron för det europeiska valutasamarbete så är det många letter som vill att landet ska införa euro.

– Jag vill ha euro för jag har banklån i euro så det kan bli stora skillnader. Säger rigabon Ilze Vilistere som jobbar i en blomsteraffär och får lön i lettiska lats. 

Hushållen har varit bättre än företagen på att betala sina lån, men de senaste månaderna har antalet hushåll som inte kunnat betala ökat visar siffror från FKTK, en institution som bland annat bedriver tillsyn av lettiska banker. Sparpengarna är helt enkelt slut.

För landet och exportföretagen är det tvärtom. När Sydeuropa har krisat så har investerarna hittat till Lettland, berättar Maris Elerts på LIAA, en statlig organisation som arbetar med utländska investeringar i Lettland.

– De lettiska företagen har blivit konkurrenskraftigare efter vår egen ekonomiska kris och exporterar mer nu är innan krisen 2008. Vi har gynnats av eurokrisen när investerare sökt sig norrut säger Maris Elerts.