Studie lyfter lågutbildades behov av kontaktnät

1:40 min

Starka sociala kontakter är betydelsefulla inkörsportar till arbetsmarknaden, framförallt för ungdomar med låg utbildning och dåliga studieresultat, det visar ny forskning från IFAU, Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering.

Ungdomar med låg utbildning och dåliga studieresultat har större behov av starka sociala kontakter när de söker arbete, det visar forskningsrapporten.

För lågutbildade ökar chansen att man ska börja jobba på samma arbetsplats som en förälder med 10 procentenheter.

16-åriga Lena Famulak har redan hunnit få hjälp av sin mamma flera gånger.

– Min mamma har fixat både praktikplats på en advokatbyrå och praojobb när jag gick i åttan, säger hon.

Hennes erfarenhet är typisk. Kontakter är viktiga inkörsportar till arbetsmarknaden. I tidigare studier har över hälften svarat att de har fått sitt arbete via kontakter.

Den nya studien som IFAU publicerar i dag visar att ungdomar med sämre förutsättningar i högre grad hittar jobb via en förälder.

För de med bara grundskola ökar sannolikheten att man får jobb på en förälders arbetsplats med 10 procentenheter.

Motsvarande siffra för högskoleutbildade är 2 procentenheter. Kontakter via grannar och kompisar har också viss betydelse.

– Det är mer viktigt för de lågutbildade och de använder sig av en annan typ av kontakter. Det är kanske viktigare med stark relation till någon som kan hjälpa en in på arbetsplatsen än att man löst känner någon som arbetar någonstans, säger Oskar Nordström Skans som står bakom rapporten.

Forskningen visar också att det är vanligare att börja jobba på pappans arbetsplats än på mammans och att de som anställts via föräldrar stannar längre än andra nyanställda ungdomar. Enligt rapporten tränger de anställdas barn inte undan andra, i stället ökar rekryteringarna de åren de anställdas barn tar examen.

Lena Famulak tror ändå att studieresultaten också spelar in när man söker jobb.

– Det har nog att göra med både och; man kan inte gå med dåliga betyg och bara känna en massa med folk, säger hon.