Regeringen kritiseras för brist på speciallärare

Regeringen får kritik från flera håll för att det inte utbildas fler speciallärare som särskilt ska kunna hjälpa barn med till exempel ADHD, autism eller Asperger, så kallade neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Susanne Pettersson-Karagouni ger stöd till lärare och elever på Framtidsgymnasiet i Stockholm och har längre krävt fler inriktningar på speciallärarutbildningarna.

– Tyvärr är det så att inom undervisningen på lärarhögskolorna och specialpedagogutbildningarna så finns det inte så mycket fokus på det här, säger hon.

Susanne Pettersson-Karagouni arbetar med lärare och elever och driver opinion för att alla i skolan ska lära sig mer om elever med ADHD och Aspergers syndrom till exempel.

Hon vill att speciallärarutbildningarna ska innehålla särskilda inriktningar mot neuropsykiatriska funktionshinder. I dag finns inriktningar om läs- och skrivsvårigheter, matematik och olika funktionshinder.

– Man behöver verkligen veta vad det är man gör. Dels kommer att öka med mobbningen, eleverna blir diskriminerade för att de inte får det de behöver som de andra eleverna får.

– De uppfattas som problemelever, bråkiga elever, att de är störande, det blir konflikter, det eskalerar. De här eleverna kommer att börja skolka, de försvinner och kommer inte att orka gå i skolan, säger Susanne Pettersson-Karagouni.

Skolinspektionen säger att många brister i skolornas stöd till eleverna beror på att lärare och andra inte vet hur stödet ska ges.

I riksdagen är det inte många i politiker som aktivt driver utbildningsfrågan. Bara ett fåtal motioner tar upp det här i år. Kristdemokraten Otto von Arnold vill att kunskapen om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar måste öka i samhället och i skolan.

– Det krävs en kvalificerad personal som tittar och vågar ta tag i det här. Och då får man plocka ut dem i mindre grupper som är mer strukturerade, mer ordnade, för då har man en betydligt större chans att de klarar sig nästan helt och hållet i livet.

Behövs det också lärare som speciellt är inriktade på att hjälpa sådana här barn?

– Absolut. För det krävs en speciell pedagogik för att ge dem den nödvändiga struktur som behövs.

Regeringen föreslog nyligen att skolor ska få bidrag till skolläkare och sköterskor. Om pengarna räcker kan det också gå att få bidrag till att anställa speciallärare.

Statssekreterare Bertil Östberg säger att regeringen inte har några planer på att införa nya inriktningar på speciallärarutbildningen. Den bedömer att dagens utbildning ger tillräckliga kunskaper om neuropsykiatriska funktionshinder.