De blir ögonvittnen

Årets reportageresa går till Etiopien och våra guider på plats är: Klara Zimmergren och Daniel Adams-Ray. De kommer att titta närmare på barnarbete, arbete i hemmet och tvångsäktenskap för att försöka förstå varför flickor inte går i skolan eller har möjlighet att slutföra sin utbildning.

Alla flickor har rätt att gå i skolan men för många flickor i Etiopien är skolböcker och läxor inte en del av vardagen.

Utbildningsnivån i Etiopien är låg: bara 23% av flickorna och kvinnorna över 15 år kan läsa. Av alla flickor som börjar skolan är det endast hälften som slutför sin utbildning. Fattigdom, tidiga äktenskap, tonårsgraviditeter och rädsla för våld eller övergrepp på väg till skolan är några av förklaringarna till varför flickor inte går i skolan eller fullföljer sin utbildning.

I Etiopien är 50% av flickorna gifta innan 18 års ålder. I vissa delar av Etiopien är siffran betydligt högre. När flickor gifts bort är det mycket vanligt att de slutar skolan. De tillhör då mannens familj som ofta inte ser någon anledning att satsa på fortsatt utbildning.

En flickas skolgång betyder mycket socialt och ekonomiskt både för henne själv och för hela samhället. Flickor som får gå i skolan gifter sig senare, de får färre barn och har möjlighet att ta hand om sina barn bättre. En utbildad mamma låter i större utsträckning sina barn går i skolan. För varje avslutat år i grundskolan ökar en kvinnas inkomst med 10-20%. För varje avslutat gymnasieår ökar hennes inkomst med 15-25%.

Att satsa på flickors utbildning skapar bättre livsvillkor för alla.