Lärare vill ha ordinationsrätt på insatser

1:39 min

Enligt flera rapporter och utredningar Ekot rapporterat om i några dagar är det ett stort problem att elever i behov av stöd i skolan, inte får det. Lärarna, vill lösa problemen genom att få en så kallad ordinationsrätt, att få vara med och bestämma att elever som behöver stöd, ska få det.

– Den här eleven måste ha till exempel en dator för att hjälpa till att läsa olika slags texter. Men då kommer ju alltid: ”vi har inte råd, det finns just nu inte det, stopp stanna eller vad det nu kan vara” det är bara ett exempel bland många, säger Marika Örtqvist, grundskollärare på Kronobacksskolan i Karlstad.

– Om man då hade en ordinationsrätt, att jag ordinerade det här, då har elever rättighet att få igenom den ordinationen efter en viss tid. Det tror jag skulle underlätta.

Det är Lärarförbundet ihop med Sveriges Elevers Centralorganisation SECO som föreslår att lärarnas bedömningar om vilka elever som ska få stöd, och hur, ska få mycket större tyngd i skolorna.

Det är rektorn som bestämmer. Men hur mycket pengar som skolan och rektorn har till förfogande, är politikernas beslut.

Enligt många lärare och föräldrar Ekot talat med, dokument hos skolinspektionen och chatten på ekot om det här igår, så spelar pengarna, resurserna ofta en avgörande roll i besluten om stöd.

– Allt handlar om resurser, säger Marika Örtqvist.

Men Per-Arne Andersson ansvarig för skolfrågor på Sveriges kommuner och landsting SKL, tror inte att det är kommunernas brist på pengar som gör att eleverna blir utan stöd, utan att lärarna brister i kompetens. Lösningen är att lärarna vidareutbildar sig.

Robert Fahlgren är lärare på Tuböleskolan i Skellefteå:

– Det är väl så att det handlar om politiska prioriteringar, om man tittar på kommunnivå så måste man kanske våga att inte prioritera att inte bygga den där extra bron över älven och istället lägga de pengarna på skolan så att man når de goda resultat man har satt upp som mål att man ska göra i kommunen.