Regionen

Storsatsning på cykelbanor på gång

Västra Götalandsregionen vill satsa 74 miljoner kronor de närmaste åren på att bygga ut gång- och cykelbanor.

Nu signalerar regionen en storsatsning på cyklister och fotgängare - och kör tandem med staten. I den senaste infrastrukturpropositionen för ett par år sedan fanns det pengar till gång- och cykelbanor, för första gången i världshistorien som centerpartisten Kristina Jonäng, andra vice ordförande i regionutvecklingsnämden, uttrycker det.

Men kan inte den här satsningen sägas konkurrera med Västtrafik, som ägs av regionen?

– Man kan ju säga att om fler människor går och cyklar så blir det lättare för dem som absolut måste ta bilen eller ta tåget till jobbet eller skolan. Jag tror att det är viktigt att satsa på alla trafikslag. Och många gånger i innerstäderna men också i vissa delar på landet har människor möjlighet att cykla eller gå till bussen och då är det viktigt att man kan ta sig fram på ett trafiksäkert sätt, säger Kristina Jonäng.

Så du tror inte att ju fler som cyklar, desto färre åker buss med Västtrafik?

– Jo, så kan det förstås vara men jag tror att vi kommer att fylla bussarna ändå. Jag tror att det kollektiva resandet kommer att öka ganska drastiskt de närmaste åren. Dels har människor ett större miljöengagemang i dag och vill gärna åka kolelktivt, dels är det väl risk att bensinen fortsätter att vara dyr, säger Kristina Jonäng.

Den regionala satsningen förutsätter att kommunerna är med och delfinansierar utbyggnaden av gång - och cykelvägsnätet.