Läkarutbildning förvånar

Planerna på att starta en läkarutbildning i Kalmar möts av förvåning från professor Stefan Lindgren som är ansvarig för läkarutbildningen vid Lunds universitet. Än mer överraskad blev han när han hörde att det i planerna ingår ett samarbete med medicinska universitetet i Gdansk i Polen.
Professor Stefan Lindgren har svårt att tro att svenska studenter skulle lyckas bra med att tillgodogöra sig en klinisk utbildning i Polen, som skulle följa en tvåårig grundutbildning i Kalmar. Men rektorn för högskolan i Kalmar Örn Taube tror inte att studenterna får problem med att lära sig polska. Högskolerektorn säger att utbildningen skulle kunna starta för 30 studenter om ett år och i framtiden skulle läkarutbildningen i Kalmar omfatta 60 nya studenter om året.