14-18 november 2011

Fredrik Spetz lever på hoppet

5:40 min

Veckans dagboksgäst är hoppryttare och har en hästgård i Norsholm som heter Öjeby Östergård. Fredrik Spetz är 28 år och sambo på föräldrarnas gård. Han vill satsa fullt ut på hästhoppningen.

Han har ridit i landslaget men vill nå högre och att få fram en egen bra häst är då en förutsättning. Idag fins 10 hästar på gården där även andra hoppare tränar.