Kritik mot bristande information

Landstinget Västmanland måste förbättra sin information till patienter inför så kallade ECT-behandlingar. En man vände sig till Socialstyrelsen och klagade på att han inte fått korrekt information.

Landstinget Västmanland ger patienter dålig information om så kallade ECT-behandlingar, alltså elchock-behandlingar, skriver Socialstyrelsen i ett beslut.

En man vände sig till Socialstyrelsen där han klagade på dålig information om bland annat minnesstörningar i samband med elchock-behandlingarna.

Socialstyrelsen skriver i sin bedömning att Landstingets information inte speglar aktuell kunskap, och att det är viktigt att patienter och anhöriga får möjlighet att vara delaktiga i vården. Då måste informationen vara anpassad och korrekt, enligt Socialstyrelsen.