Ny lag ska stoppa vinstmaximering inom vården

2:46 min

Upprördheten mot vanvård i äldreomsorgen och kritiken mot de så kallade riskkapitalbolagens vinstmaximering inom vården, får regeringen att skynda på ny lagstiftning.

Tre statsråd kallade till presskonferens i dag för att försvara vad regeringen gör för att försöka tvinga så kallade riskkapitalbolag att betala skatt i Sverige på de vinster bolagen gör på skattefinansierad vård och skola,

Den senaste tidens uppmärksamhet av vanvårdsskandaler i äldrevården samtidigt som riskkapitalbolag som ansvarar för vården tar ut betydande vinster och bonusar för chefer, upprör och har ökat den politiska aktiviteten.

Den moderate finansministern Anders Borg, som länge talat kritiskt om riskkapitalbolagens metoder att utnyttja lagens möjligheter att undgå skatt i Sverige, aviserar nu ett lagförslag till våren som ska träda i kraft temporärt 2013, som ska hindra det Borg kallar "aggressiva ränteupplägg":

– Nu gör vi ett brett och tydligt ställningstagande i detta, vi förhindrar möjligheten att använda den här typen av ränteupplägg. Det är en bred förändring av skattelagstiftningen som därmed kommer på plats. Vi tror att det är bra att man har konkurrens och valfrihet inom välfärden. Då är det centralt att Maria Larsson och Socialdepartementet kan säkra kvaliteten inom vård och omsorg, det är ett viktigt arbete. Men på skattesidan är det också viktigt att vi värnar skattebasen, säger Anders Borg.

Riskkapitalbolagens metod, mycket enkelt, är att låna pengar av en riskkapitalist till en ränta som är betydligt högre än marknadsräntan.

Räntekostnaden är sen avdragsgill mot vinsten i bolaget. När ränteavdragen är gjorda finns ingen vinst kvar att beskatta.

Anders Borg vill inte säga något om vad som är rimligt höga räntor eller vinster.

Den moderata justitieminister Beatrice Ask, som också deltog på presskonferensen, annonserade en utredning om förstärkt skydd för privatanställd personal som vill anmäla brister i vård och skola.

Det grundlagsfästa meddelarskyddet, där anställda anonymt kan larma om missförhållanden, gäller enbart offentligt anställda.

Oppositionen har länge velat utsträcka det även till privatanställda, men moderaterna har hittills sagt nej med hänvisning till att privatföretag behöver skydd för företagshemligheter.

– Jag ser att det här inte räcker till. Utvecklingen fortsätter och då finns det skäl att se om man kan göra på ett annat sätt. Den analysen har vi arbetat med under hösten utifrån att jag redan i somras sa att whistleblowers behöver ett bättre skydd i privat verksamhet som sysslar just med den här typen av välfärdstjänster. Det är inte enkelt och inte oproblematiskt, det är därför man också måste utreda det, säger Beatrice Ask.

Äldreminister Maria Larsson meddelade att Socialstyrelsen ska få i uppdrag att ta reda på om det finns några kvalitetsskillnader i vården beroende på om den bedrivs i privat eller offentlig regi.