Spridda åsikter om regeringens vårdförslag

1:18 min

Arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv välkomnar finansminister Anders Borgs förslag.

Krister Andersson är skattesakkunnig på Svenskt Näringsliv.

– När man utformar reglerna är det viktigt att man gör det på ett sätt som inte drabbar det stora flertalet företag som inte ägnar sig åt skatteplanering. Förmodligen måste det bli generella regler, utformningen måste bli sådan att testar fall som är aggressiva och snedvrider konkurrensen utan att för den skull skada näringslivet, investeringarna och jobben, säger Krister Andersson.

Finansminister Anders Borgs förslag räcker inte anser Vänsterpartiets talesperson i äldrefrågor, Eva Olofsson. Vänsterpartiet vill ha ett stopp för vinstintressen i välfärden.

Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin anser att det viktigaste är att se till det finns tillräckligt med personal i åldringsvården.

Socialdemokraternas ekonomiska talesperson Tommy Waidelich anser att det är bra att hindra äldreomsorgen från att ta ut för stora vinster. Det behövs handling inte utredning, säger han.

– Det är bra att förslaget kommer fram men det borde ha genomförts för länge sedan. Det här löser bara ett av två problem, nämligen skatteplaneringen men den löser inte att man tar ut övervinster ur välfärden, säger Tommy Waidelich.