Sydsverige

Stiltje i dansk vindkraft ger dyr el

1:37 min

Det nya systemet med fyra elprisområden i Sverige gör nu att det rörliga elpriset ligger omkring 30 öre högre per kilowattimme i södra Götaland, jämfört med i Norrland. Ett vindstilla Danmark har fått priset i Sveriges sydligaste delar att stiga kraftigt de senaste dagarna.

Prisskillnaden på elen mellan norra och södra Sverige har ökat markant.

Förklaringen är att vindkraftsproduktionen i Danmark varit låg, menar analytikern Jonas Melin på konsultfirman Markedskraft.

Han anser att detta kan tolkas som ett tydligt tecken på att framför allt södra Götaland numera är mycket mer priskänsligt än tidigare för små störningar i i elproduktionen i såväl Sverige som Danmark.

Denna nya känslighet i regionen som skapats av elmarknadsreformen som genomfördes 1 november upprör många, bland andra förbundssekreteraren Camilla Littorin på Företagarförbundet.

– Jag tycker inte det är bra att svenska företag får högre elpriser för att det blåser för lite i Danmark. Vi måste säkerställa att svenska företag har rätt pris på sin el, säger hon.

Tanken med den nya elmarknadsreformen är att företagare och hushåll i Svealand och Götaland ska betala ett högre elpris eftersom det framför allt är där som begränsningarna produktions- och överföringskapacitet finns.

Prisdifferensen mellan norr och söder är helt enkelt en flaskhalsavgift som läggs på elpriset, och som tillfaller statliga Svenska Kraftnät.

Under två veckor med den nya elmarknaden har detta genererat över 100 miljoner kronor intäkter som Svenska Kraftnät ska använda till att förbättra det svenska elnätet.

Per år blir detta sannolikt åtminstone mer än en miljard kronor.