Oljesanering Norkoster

På Nordkoster kommer arbetet med att sanera efter det stora oljeutsläppet att fortsätta långt in på sommaren. Det säger Håkan Hagström, räddningschef i Strömstad. Det är omkring 4.000 liter diesel från en militär oljetank som har läckt ut på Nordkoster och risken är att dieseln ska förorena vattentäkter. Fortfarande läcker det fram ny olja i små mängder. En automatisk oljeavskiljare tar hand om den. Räddningstjänsten och hemvärnet har grävt gropar och diken för att hindra oljan från att nå närmaste vattentäkt, som ligger 100 m från tanken.