Dioxinlarm påverkar fiskevårdsplan

1:28 min

Livsmedelsverkets redovisning av de höga halter av dioxin som hittats i Väner-siken påverkar nu arbetet med en ny fiskevårdsplan.

Projektet som är tänkt för att utveckla fisket i Vänern och ta till vara dess möjligheter, har i och med detta fått en begränsning i affärsmöjligheterna.

--Det är ju inte alls bra att vi har så höga halter av dioxin på den här arten att fisket i princip inte kan fortsätta, säger Fredrik Nilsson, som är fiskeribiolog vid länstyrelsen i Västra Götaland och som leder projektet med en fiskvårdsplan för Vänern.

– Siken är en av de viktigaste arterna för Vänern så det här måste vi ta upp och se vad vi kan göra åt det. Det här är helt ny information för oss så det kommer ju att påverka arbetet, säger Fredrik Nilsson.

Fiskevårdsplanen är tänkt att vara klar i början av det nya året och görs tillsammans av alla intressenter och berörda kring Vänern. Men nu krävs mer information och kanske måste även arter som lever bottennära också annalyseras vad gäller dioxin. Till exempel kräftor och lake.

--Vi kommer att ha diskusioner både med fiskare och forskare om hur vi ska agera , säger Fredrik Nilsson fiskeribiolog vid länstyrelsen i Västra Götaland.