Sandviken

Sandvik satsar 35 miljoner på reningsverk

1:46 min

Trots de dystra tiderna satsar Sandvik Materials Technology på ett helt nytt biologiskt reningsverk för 35 miljoner kronor. På så sätt ska företaget minska sina utsläpp av föroreningar i Storsjön.  

På industriområdet i Sandviken håller nu Sandvik Materials Technology, SMT, på att bygga ett reningsverk där företagets avloppsvatten ska renas med hjälp av naturliga bakterier.

– Ja, det är en ren miljöinvestering kan man säga. Storsjön som belastas av vårt avloppsvatten är väldigt ansträngd av syreförbrukande ämnen. Man har väldigt låg syrehalt tidvis i sjön. På somrarna har vi till exempel problem med algblomning, säger Lars-Gunnar Sjölund, miljöansvarig på SMT.

– Det mesta av föroreningarna kommer från åar, jordbruk och kommunala utsläpp men även Sandvik bidrar till föroreningarna, säger Lars-Gunnar Sjölund.

Helt nya byggnader
Vi traskar runt på industriområdets östra del. Här håller man nu på att bygga två helt nya röda hus, det ena är ställverket som ska ge el till husen, det andra är det nya reningsverket där vatten från toaletter, personalrum och matsalar ska renas biologiskt när de naturliga bakterierna får sällskap av syra som tillsätts i avloppsvattnet.

– Den här processen finns inte tidigare på Sandvik, säger projektledaren Sven-Åke Konradsson.

Miljonsatsning
Det nya reningsverket kostar cirka 35 miljoner kronor och satsningen kommer att innebära en betydande minskning av företagets utsläpp av syreförbrukande ämnen. Man drar helt enkelt sitt strå till stacken för Storsjöns skull

– Vid sidan av Sandvik är det andra källor som också måste göra förbättringar för att vi ska få en bättre status i sjön. Men det här är ett steg på vägen, säger Lars-Gunnar Sjölund.

Det går ju ekonomiskt dåligt för SMT nu, ändå satsar ni väldigt mycket pengar på nytt reningsverk, hur motiverar ni det?

– Vi motiverar det med att det finns ett beslut att man ska satsa på säkerhets- och miljöfrågor. De är väldigt viktiga, säger Lars-Gunnar Sjölund.

Anna Molin
anna.molin@sverigesradio.se