Moderaterna tidigare mot ett ökat meddelarskydd

2:24 min

Efter kritiken mot vanvård inom äldrevården, sa justitieminister Beatrice Ask i går att regeringen ska utreda frågan om ett utökat meddelarskydd för personal inom privat vård. Men Moderaterna har som ett av flera partier länge motsatt sig ett ökat meddelarskydd.

Så här sade Beatrice Ask förra julen:

– Man måste utgå från när jag som anställd har möjligheter och rätt att påtala, berätta och göra saker, och då är jag inte säker på att man kan ha samma lagstiftning.

Det var inför valet 2010 som folkpartiledaren Jan Björklund sa att en förändring var på väg vad gäller ett skydd för den som arbetar privat inom en skattefinansierad verksamhet och som vill kunna berätta om oegentligheter, men att något sådant arbete skulle vara på gång tillbakavisades då av justitieminister Beatrice Ask.

Hon har hela tiden hävdat att ett meddelarskydd för personal inom privat sektor är svårt att få till, bland annat eftersom man måste ta hänsyn till behovet av företagshemligheter, något som också diskuterades i samband med att frågan utreddes 2001 under den socialdemokratiska regeringen.

Men frågan har utan tvekan sprängkraft i ljuset av att allt mer kommunal verksamhet läggs ut på entreprenad. Inte bara Folkpartiet vill se en förändring, utan också Socialdemokraterna och Miljöpartiet har pressat regeringen i frågan. Tidigare i höstas ställde de två oppositionspartierna krav på att utreda meddelarskydd för privatanställda för att partierna skulle delta i regeringens utredning om friskolor.

Och i somras meddelade Beatrice Ask att regeringen förutsättningslöst ska titta på en utvidgad meddelarfrihet, men hon förnekar att hon skulle ha låtit sig påverkas av pressen från andra partier.

– Vi har ju diskuterat det här i regeringskretsen för att det är en viktig fråga. När det gäller oppositionen kan jag bara konstatera att Socialdemokraterna utredde detta, fick väldigt mycket kritik och la allting i papperskorgen höll jag på att säga, men det hände ingenting, säger Beatrice Ask.

Nu ska frågan utredas, och hur en utökat meddelarfrihet kan komma att se ut kan Beatrice Ask inte säga i dag, men att den inte kommer att se likadan ut för privatanställda som för offentliganställda är hon säker på.