Nytt lagförslag:

Svenskar kan komma utlämnas utanför EU

Svenska medborgare ska kunna utlämnas till länder utanför Norden och EU för att ställas inför rätta och avtjäna straff, enligt ett nytt lagförslag. Förslaget oroar Advokatsamfundet.

Generalsekreterare Ann Ramberg ser flera risker med förslaget som i dag överlämnades till justitieministern.

– Jag är orolig för att man riskerar en utveckling där svenska medborgare inte längre kan förlita sig på att inte bli utlämnade till länder där vi inte känner någon som helst förtröstan för deras rättsliga system.

I utredningen föreslås att svenska medborgare ska kunna utlämnas till länder också utanför norden och EU för rättegång och avtjänande av straff. I dag är det inte möjligt enligt lagen. Men utredaren Krister Thelin menar att det är en naturligt utveckling.

– Vad vi föreslår här att man nu också ska kunna lämna ut egna medborgare, under vissa villkor, utanför EU-kretsen, ett steg som jag tror andra länder kommer att följa, säger Krister Thelin som är statens utredare.

– Det här gemensamma intresset, att se till att globala samarbetet också på brottsbekämpningens områden utvecklas, det kommer att ta över så småningom.

Som lagen ser ut i dag kan personer som misstänks för grova brott i länder utanför norden och EU komma undan rättegång och straff, eftersom svenska medborgare inte kan utlämnas dit. Därför föreslår nu Krister Thelin att lagen ändras.

Men det ska inte gå att utlämna personer hur som helst. Brottet ska motsvara minst fyra års fängelse enligt svensk lag, personen ska ha stark anknytning till landet och det kanske viktigaste, att den misstänkte får en rättvis rättegång.

– Tanken med detta är att man sätter de mänskliga rättigheterna högre än intresset att beivra brott. Då får man alltså en situation där vederbörande kan vara kvar här, ostraffad. Man får aldrig kompromissa med de mänskliga rättigheterna.

Men Ann Ramberg menar att det inte räcker som garanti, att brottets rubricering kan ändras i landet för att uppfylla 4 år, eller att landet utlovar en rättvis rättegång, fast det inte blir så.

– Risken för att man sätter etiketten mord i stället för misshandel är stor. Jag befarar också, som med all sådan här lagstiftning, att man riskerar att tänja det. Nu säger man att det ska lägst 4 års fängelse, sedan gör man om några år en förändring och då kanske det bara är lägst 2 års fängelse, säger hon.