SKOLAN

Lärarnas betyg sågas - förvåning inom kåren

1:41 min

Lärare betygsätter prov olika. Det visar Skolinspektionens omrättning av nationella prov, och vanligast är att betygen är för högt satta från början. Inom skolvärlden är man överraskade.

Varje år genomförs nationella prov för alla elever i årskurserna 3, 5 och 9 samt gymnasieskolan.
Skolinspektionens pågående omrättning visar nu att lärarna bedömer samma prov olika.

Störst skillnad är det på svenskproven där skolinspektionen gör en annan bedömning i nära hälften av proven. Vanligast är att skolinspektionens lärare sänker ursprungsbetyget, ibland så mycket som från MVG till IG.

Anita Norlund från Ulricehamn är filosofie doktor i svenskämnets didaktik och universitetslektor på Högskolan i Borås, och hon är mycket förvånad över resultatet.

– Det liknar inte den bild jag har sedan tidigare, varken som forskare eller som lärare.

Tror provet kan vara fel
Skolinspektionens granskning är en treårig satsning på regeringens uppdrag, och hittills har man rättat om 70 000 nationella prov från 2009 och 2010.
Avvikelserna man funnit är störst för de delprov där eleven gett svar i form av en längre fritext, till exempel uppsatsdelen i svenskprovet.
Att berörda skolors egna lärare oftast sätter ett högre betyg än skolinspektionens lärare tyder på brister i provens utformning och inte kompetensen hos lärarna. Det menar universitetslektor Anita Norlund.

– Kommer man in i ett lärarrum i betygssättningstider ser man människor som våndas och gör allt de kan för att det ska bli så rättvist som möjligt. Därför tycker jag det pekar mot att det är provets utformning som behöver ses över.

Mänsklig faktor
Marie Sverker som jobbar som svensklärare på Tingsholmsgymnasiet förklarar vad hon tror är anledningen till att lärare ofta sätter ett högre betyg än skolinspektionen.

– Hur professsionell man än försöker vara är man ju där med sina elever, och man känner för dem kanske. Man vet vad de skrivit tidigare, man har en tanke om vad de klarar. Det kan påverka, och det är svårt att frigöra sig från det. De på Skolverket har ingen relation till eleverna alls

Idag rättas de nationella proven på skolorna, men som Marie Sverker ser det kan en lösning vara att Skolverket istället rättar på central nivå.

– Så att man fick en mer enhetlig rättning och bedömning.