Sociala medier - Deeped reder ut begreppet

7:01 min

Nicklas Strandh - Deeped - Berättade benade ut ett begrepp som används nästan dagligen i medier  "Sociala media". Vad inbegriper det för delar och vilka är de största förändringarna både ur det digitlala och mänskliga perspektivet sett ur ett 20-årsperspektiv.