För få familjehem gör att dyra vårdbolag anlitas

1:59 min

Det är brist på familjehem för barn från familjer med svåra problem. Därför tvingas kommuner att anlita dyra privata vårdbolag, upp till fyra gånger dyrare än man annars betalar.

Birgitta Zaar är verksamhetschef för barn- och äldreomsorgen i Sundbyberg.

– Vi betalar ut väldigt mycket pengar som inte går till barnen, vad är det de gör som kostar så mycket, säger Birgitta Zaar.

Ett boende på ett familjehem för en 8-årig pojke som inte kan leva med sina biologiska, kanske missbrukande föräldrar, kostar en kommun omkring 500 kronor per dygn.

Men om platsen upphandlas genom ett privat vårdbolag blir det lätt det fyrdubbla, motsvarande 60 000 i månaden per barn och plats.

– Eftersom efterfrågan är så stor på familjehem och tillgången inte är lika stor så hamnar vi i lägen där vi tvingas att köpa konsulentstödda familjehem till en kostnad som motsvarar ett behov som vi egentligen inte har, säger Birgitta Zaar.

Vårdbolaget Attendo har avtal med 200 familjehem över Sverige. Regionala verksamhetschefen Jenny Wik motiverar kostnaderna med bland annat utbildningsnivån hos de Attendoanställda som har kontakt med familjehemsföräldrarna, med besöken i familjhemmen och jourtelefon för föräldrarna dygnet runt.

Hur mycket som blir ren vinst vill hon däremot inte svara på.

– Vi har en vinstmarginal på ungefär sju procent för våra tjänster, säger Jenny Wik.

Men då blandar du in alla tjänster?

– Ja.

Vinstnivån för familjehemmen vill Jenny Wik inte redogöra för.

Bara de privata, eller externa aktörerna i familjehemsbranschen omsätter årligen hundratals miljoner kronor.

Men även familjehemsföräldrar kan lockas av pengarna när nya hem ska fram till barn med trasiga barndomar.

Jan Asplund har under många år själv drivit jour- och familjehem.

– Jag har varit på ett familjehem där det var tio barn boende samtidigt. Det är ju inte så att det paret aktiverar dem på det sättet barn behöver, säger Jenny Wik.