Svensk modell för äldrevård "allvarligt hotad"

2:38 min

Efter skandalerna inom äldrevården varnar forskare nu för att situationen kan bli mycket värre. Den svenska modellen är allvarligt hotad och politikerna borde jobba mer långsiktigt med att lösa äldreomsorgens problem, i stället för att enbart ta hand om de akuta missförhållanden som dyker upp.

En av dem som tycker så är professor Mats Thorslund, som arbetat med äldrefrågor i över 30 år.

– I takt med att det kommer bli många fler personer som blir mycket gamla kommer behoven av äldreomsorg att öka drastiskt, vi ser inga tecken nu på att de kommer vara särskilt mycket friskare, utan kanske tvärtom. Vi tar längre tid på oss att dö fast vi är skröpliga, säger Mats Thorslund.

– Då kommer den svenska modellen, som i allt väsentligt är finansierad med skattemedel, den modellen kommer att vara allvarligt hotad.

Vanvården inom äldreomsorgen debatteras flitigt just nu och under den senaste tiden har det mest handlat om vård och omsorgsboenden i privat regi. Men tidigare vårdskandaler har inträffat både i helt kommunala boenden såväl som i privata boenden.

Enligt Mats Thorslund är det stora problemet resurserna. I framtiden, när trycket på vård och omsorgsboendena kommer bli ännu större, kommer ekvationen inte att kunna gå ihop.

– Vi kommer behöva mer resurser och mer personal. Det är bara frågan om vi kan höja skatterna ytterligare eller omfördela resurserna inom offentlig sektor? Kan vi sänka sjukpenningen, arbetslöshetsersättningen eller pensionerna till förmån för att hålla en acceptabel nivå inom äldreomsorgen?

– Diskussionen och utvecklingen av dagens äldreomsorg... det blir saker, händer saker utan någon egentlig styrning. Jag skulle önska – inför de större problem vi står för om tio år – att vi inte driver in i den situationen utan redan i dag diskuterar hur vi vill ha det.

För om inte vi nu bättre börjar planera inför framtiden kommer den svenska modellen sluta fungera. Alternativet kan bli att de gamla själva får bekosta sin vård, vilket skapar segregation och att anhöriga i ännu större utsträckning än nu själva får stå för vårdandet.

– Vi kommer mer att likna hur det ser ut i övriga Europa och världen, om vi inte hittar några bra lösningar. Där baseras i stor utsträckning äldreomsorgen på familjerna. Det är familjerna och barnen som får ta ett ekonomiskt och kanske ett faktiskt ansvar för vården och omsorgen.

Hur rimmar det med det liv vi lever i Sverige i dag?
– Det stämmer inte alls med kvinnofrigörelse. Ute i de andra länderna är det här något som framför allt något som drabbar kvinnorna när det gäller att ge vård och omsorg.