EU synar återförening för familjer efter debatt

2:55 min

EU:s migrationskommissionär Cecilia Malmström är kritisk mot Nederländernas syn på familjeåterförening för invandrare. Nu inleder Malmström ett arbete för att kanske skärpa EU:s lagstiftning på området.

– Debatten som förekommer i bland annat Nederländerna om att familjeåterförening leder till ökat fusk och tvångsäktenskap och så vidare vill vi ha lite bevis. Vi har inte lyckats få fram en enda siffra som tyder på att det är på det sättet, säger Cecilia Malmström.

– Det är klart att det finns problem med tvångsäktenskap och sådana saker, men huruvida det är relaterat till den här lagstiftningen eller inte är höljt i dunkel. Det vill jag se bevis på innan jag är beredd att göra några åtgärder.

Förra året var det ungefär en halv miljon personer som fick uppehållstillstånd i EU av familjeskäl, till exempel äkta makar till personer som redan har invandrat hit.

Sedan 2003 har EU en lagstiftning om familjeåterförening, men i en rapport för tre år sedan konstaterade EU-kommissionen att den nuvarande lagstiftningen lämnar rum för väl mycket godtycke.

Ett EU-land kan exempelvis självt i hög grad bestämma hur länge det kan dröja innan en invandrare ska få återförenas med sina barn i det nya landet.

Nu begär EU-kommissionär Cecilia Malmström att regeringar, frivilligorganisationer och andra ska komma in med synpunkter på hur familjeåterföreningen fungerar.

Kanske kan det bli fråga om att ändra lagstiftningen, till exempel för att Nederländerna och andra inte ska kunna genomföra sina planer på att göra det betydligt svårare för invandrarfamiljer att återförenas. Det kan också bli en ny definition av vem som är familj.

Cecilia Malmström antyder att exempelvis partners av samma kön kan komma att klassas som familj enligt framtida EU-regler för familjeåterförening.

EU-kommissionen föreslår nu också en 40-procentig ökning av budgeten från och med 2014 när det gäller att hantera bland annat migrationsfrågor i unionen.