Vass kritik mot politiker för vårdupphandlingar

2:06 min

De två stora privata aktörerna inom äldreomsorgen, Carema och Attendo, som kritiserats hårt för hur man sköter sin verksamhet är bägge ägda av riskkapitalbolag. Nu kritiserar Sveriges ende professor i riskkapital, Per Strömberg på Handelshögskolan i Stockholm, de politiker som varit med och upphandlat kontrakten för bolagen.

– Jag tycker ett stort ansvar faller på politikerna. Jag tror många av de här initiativen att privatisera och släppa in privata ägare i vård och omsorg, vilket det å ena sidan finns ett bra argument för att göra, har gjorts väldigt lättvindigt och ofta ogenomtänkt, säger Per Strömberg.

– Det har gjorts på ideologiska grunder och det ska gå väldigt fort. Politikerna har inte tänkt igenom konsekvenserna av det här ordentligt.

– Riskkapitalägare, eller en effektiv privat ägare, försöker tjäna så mycket pengar som möjligt givet de regler som upphandlaren har satt upp. Är de regler uppsatta på ett sådant sätt att kvalitet inte är en viktig parameter kommer det kunna finnas en konflikt mellan vinst och kvalitet.

Ungefär 17 000 personer bor i svenska äldreboenden som sköts av privata företag. Det är nästan en femtedel av äldreomsorgen.

Långt ifrån alla dessa privata företag ägs av riskkapitalbolag, men de två stora aktörerna – Carema och Attendo med tusentals kunder vardera – har denna ägandeform.

Professor Per Strömberg menar att ett skäl till att privatiseringarna inom äldreomsorgen i vissa fall misslyckats är att de gamla av naturliga skäl inte är aktiva kunder som säger ifrån. Detta i motsats till andra offentliga sektorer där privata investerare haft en positiv inverkan, menar han.

– Om vi tar skolan till exempel, där jag skulle vilja påstå att riskkapitalägare förbättrat verksamheten. Man kan inte ta över en skola och skära ner på resurser och ta bort skolböcker, för då väljer föräldrarna en annan skola. Då tjänar man inga pengar, säger Per Strömberg.

– För gamla som kanske är dementa är det inte säkert att de kan se efter sina egna intressen på samma sätt.