Få barn i socialens utredningar

De anställda inom socialtjänsten i Västernorrland måste bli bättre på att prata med barn. I en tredjedel av socialtjänstens utredningar hade ingen pratat med det berörda barnet, visar en granskning gjord av länstyrelsen.
Länsstyrelsen har granskat 99 utredningar som socialtjänsten i fyra kommuner i Västernorrland gjort på barn och ungdomar under 18 år. Det handlar om barn som far illa på olika sätt, några har varit utsatta för misshandel, andra har föräldrar som missbrukar eller så missbrukar barnen själva. Socialtjänsten utreder och beslutar om åtgärd. Men barnen själva har ofta svårt att komma till tals. I över en tredjedel av utredningarna hade handläggaren på socialtjänsten inte pratat med barnet. Flera gånger rörde det sig om ungdomar som var 15 år eller äldre. Det är anmärkningsvärt, enligt länsstyrelsen, eftersom ungdomar över 15 år har rätt att säga sin mening om dom åtgärder som socialtjänsten föreslår. Enligt länsstyrelsens rapport tycker många handläggare på socialtjänsten att det är svårt att prata med barn och efterlyser utbildning. Kraven på utredningar där barn är inblandade har ökat sen den första januari 1998 då socialtjänstlagen skärptes, just med tanke på barnens bästa. Det innebär bland annat att barnen ska få komma till tals när socialtjänsten utreder deras situation. Länsstyrelsen i Västernorrland bygger sin rapport på uppgifter från Härnösand, Sollefteå, Sundsvall och Ånge.