EU: Svensk domstol bör få ut personuppgifter

1:08 min

Svensk domstol har rätt att kräva ut personuppgifter för att få veta vem som har en internetadress. Det anser EU-domstolens generaladvokat i ett förslag till dom i ett mål mellan svenska bokförlag och ett bredbandsbolag.

Målet i EU-domstolen handlar om att bland annat Bonnier, Norstedt och Piratförlaget anser att någon har gjort ljudböcker tillgängliga för allmänheten genom fildelning.

Företaget Ephone är det företag som skötte uppkopplingen som gjorde filöverföringen möjlig.

Ephone har vägrat lämna ut personuppgifter om vem som står bakom den adress från vilken filöverföringen gjorts. Och det är om detta som målet handlar.

I sitt förslag till dom skriver generaladvokaten att det inte finns något som hindrar en domstol från att tvinga internetleverantören att till i det här fallet bokförlaget berätta vem som står bakom den ip-adress som använts för att komma åt ljudböckerna.

Det som gör generaladvokatens förslag till dom något oklart är att generaladvokaten påpekar att uppgifterna om adressen måste ha lagrats just för att kunna lämnas ut för det här ändamålet.

Hur det i slutändan går avgör EU-domstolen. Ofta, men inte alltid, så följer EU-domstolen generaladvokatens förslag.

Domen från EU-domstolen kommer med största sannolikhet inte förrän nästa år.