Organisationer kräver rätt till vård för papperslösa

4:07 min

I ett gemensamt upprop till regeringen kräver nu 42 organisationer, däribland Läkarförbundet och Röda Korset, att alla landsting ska garantera alla papperslösa och asylsökande samma vård som alla andra. En statlig utredning, som kom med detta förslag i våras, har lagts på is och inte skickats ut på remiss och de papperslösas möjligheter att få vård varierar stort mellan de olika landstingen.

Läkarförbundets ordförande Thomas Flodin kan inte förstå varför regeringen inte skickar utredningen på remiss:

– Ja, det har gått ett halvt år sedan utredningen presenterades och än så länge har vi inte märkt att man har någon vilja att skicka ut utredningen på remiss. Det brukar var första steget i att man lägger ett lagstiftningsförslag.

Frågan om papperslösa och gömda flyktingar ska ha samma rätt som alla andra medborgare har länge debatterats. Idag har dessa människor bara lagstadgad rätt till akut sjukvård.

Röda Korset, Läkarförbundet och många andra organisationer har även tidigare framfört kravet på allas rätt till vård, vilket resulterade i att regeringen gav generaldirektören för Rättsmedicinalverket, Erna Zelmin, i uppdrag att utreda frågan. Och i våras presenterade Zelmin sitt betänkande, där hon föreslog att flyktingar och asylsökande ska ha samma rätt till sjukvård som personer folkbokförda i Sverige. Efter långa diskussioner kunde sen regeringen och Miljöpartiet komma överens om ett ramförslag till en lag i juni. Men sedan dess har inget hänt.

Regeringen har fryst frågan eftersom det finns motsatta åsikter inom själva regeringen. Socialminister Göran Hägglund är positiv, medan migrationsminister Tobias Billström är skeptisk och rädd för att det hela kommer att kosta mycket pengar för sjukvården.

Och statsminister Fredrik Reinfeldt har stött migrationsministern. Så sade han redan i juni under Almedalsveckan till Ekot:

– Utgångspunkten är väl att Tobias Billström gör en bedömning att det här möjligen överskrider det budgetutrymme som angivits för hela överenskommelsen och det måste utformas ett regelverk. Och det är vi inte färdiga med utan det ska vi arbeta med nu över sommaren tills vi lägger budget till höst.

Något som inte har skett och ordföranden i Läkarförbundet Thomas Flodin ifrågasätter att det skulle saknas en riktig kostnadsanalys:

– Jag kan bemöta argumenten att det inte finns tillräcklig kostnadanalys i utredningen. Det är felaktigt. Om man läser utredningen så finns det en separat utredning om kostnadsfrågan utförd av institutet för Hälso- och Sjukförsäkringsekonomi i Lund. Den är en mycket grundlig och noggrann analys. Det argumentet tycker jag inte håller.

Migrationsminister Tobias Billström har ansett att man måste vara tydlig med "att hållningen inte är allt åt alla". Utan man måste differentiera. Men Rätt till vård-initiativet anser att tillgången till vård är en mänsklig - och INTE medborgerlig - rättighet. Något som också är i linje med många internationella deklarationer som Sverige har skrivit under, tillägger Thomas Flodin. Och han tycker att detta är den största vårdskandalen i Sverige.

– Jag vill ju betrakta det här som Sveriges största vårdskandal när man under åratal systematiskt har diskriminerat vissa grupper och förvägrat dem vård. Det är en rejäl vårdskandal vill jag hävda.

De 42 organisationerna som står bakom uppropet kommer att driva på en namninsamling under november -december för att sedan överlämna namnen till regeringen i januari med hoppet att regeringen skickar utredningen på remiss.