Farliga miljögifter i vanlig matfisk

2:37 min

Matfisk innehåller farliga miljögifter som det inte finns några gränsvärden eller rekommendationer för, visar en ny undersökning av fisk från nio olika länder som Naturskyddsföreningen står bakom.

I odlad lax från Norge, och gråsej och sill från svenska Nordsjön fanns rester av bromerat flamskyddsmedel, kemikalier som kan påverka människors hormonsystem om vi får i oss för mycket.

Även mer väldokumenterade miljögifter återfanns i flera av de olika matfiskarna. Som kvicksilver i storröding från Vättern och lax från Sydafrika.

– Många av de miljögifter som vi tidigare hittat i konsumentprodukter sprids i ekosystemen, hamnar på våra tallrikar i fisk, som de flesta svenskar tror är helt okej att äta, säger Mikael Karlsson som är ordförande på Naturskyddsföreningen.

Undersökningen är gjord genom stickprov på tolv olika typer av matfisk från nio olika länder och andra ämnen som forskarna fann vid svenska analysföretaget Eurofin som gjorde undersökningen på Naturskyddsföreningens begäran, var DDT, PCB och kadmium. Samtliga är gifter som är farliga för oss människor om vi får för mycket av dem.

Men var gränserna går och vilka exakta konsekvenser det blir är ännu osäkert, men det forskarna vet är att det foster och barn som löper störst risk.

– Om man får väldigt höga exponeringar så har man visat att det finns en risk att till exempel barnets läsförståelse försenas några månader, kanske ett lite sämre immunförsvar, att man får en senare utveckling av centrala nervsystemet eller att det kanske också påverkar hormonsystemet, att man kommer i pubertet några månader tidigare, säger Anders Glynn som är toxikolog på livsmedelsverket.

Mikael Karlsson på Naturskyddsföreningen vill se hårdare tag både när det gäller att få bort utsläppen av miljögifterna och av kontrollen av matfisken.

– Vi tycker att det är orimligt att det finns en lång rad välkända miljögifter i fisk och här krävs det politiska beslut av myndigheter, nationellt i riksdagen och inom EU-politiken, säger han.

Och just politiska beslut om gränsvärden som avgör hur mycket miljögifter fisken kan innehålla och ändå få lov att säljas, avgör också om den kontrolleras eller ej.

– Det är en prioritering av statsmakterna, hur mycket de vill lägga på livsmedelskontroller och det är så att Livsmedelsverket kontrollerar fisk där det finns gränsvärden, säger Anders Glynn på Livsmedelsverket.

– Det innebär att det är många ämnen i fisk som vi inte kontrollerar eftersom det inte finns någon reglering. Så man kan säga att det gjorts en prioritering, att vi kontrollerar framför allt ämnen där det finns gränsvärden i fisk, säger han.

– Är det så att vi får kunskap om någonting som möjligen kan vara mindre hälsosamt för oss att äta så är det självklart att vi på Europanivå, eftersom vi har en gemensam lagstiftning måste diskutera och ta fram de gränsvärden som möjligen kan behövas för att maten ska vara säker och hälsosam att äta, säger landsbygdsminister, Eskil Erlandsson.