Barns ideal skapas av vuxna

Kroppen, är temat för humanistdygnet som pågår i Linköping. Temat för i år är ”kroppen” och en programpunkt är Barns kroppar och vuxnas ideal. Anne-lie Lindgren som är forskare vid Linköpings universitet, tema barn, berättar att idealen för barn i dom flesta fall har, och är utformade av vuxna.

Anne-lie Lindgren som är forskare vid Linköpings universitet, tema barn, berättar att idealen för barn i dom flesta fall har, och är utformade av vuxna.

Hon har också studerat förändringen i samhället när det gäller dagis och förskola. Nu ses det nästan som självklart att barn vistas på dagis men det är en process som har tagit tid. Tidigare var det vanligare att barnen var hemma och det var det som var det självklara.