USA, Kina och Indien måste göra mer för klimatet

1:43 min

FN:s klimatmöte i Durban i Sydafrika närmar sig. Något klimatavtal är inte i sikte, snarare är frågan hur de länder som inte alls vill binda sig för utsläppsminskningar ska förmås att minska.

Chefen för EU:s klimatdirektorat, Jos Delbeke, säger att EU vill ha parallella förhandlingar om vad dessa länder kan tänka sig att göra frivilligt.

– Eftersom bara uppåt 15 procent av växthusgas-utsläppen regleras i Kyotoprotokollet, så behövs parallella uppgörelser om hur man ska begränsa de återstående 85 procenten, säger Jos Delbeke som är chef för EU:s klimatdirektorat.

Om drygt ett år finns det inte längre några åtaganden kvar i Kyotoprotokollet, som är det enda bindande avtal för minskade utsläpp av växthusgaser. 

Eftersom tiden nu rinner ut, så ska EU försöka övertyga länder utanför Kyotoprotokollet, däribland USA, Kina och Indien, att lova att åta sig mer från år 2015.

– Inför mötet i Durban säger vi att vi är öppna för en fortsättning av Kyotoprotokollet, samtidigt måste de som står utanför göra mer än vad de gör i dag, säger Jos Delbeke.

Just nu sliter ju EU framförallt med finanskrisen.

Jos Delbeke menar att det inte får skymma det faktum att investeringar nu i klimatvänlig teknik också kan ge bättre ekonomi i framtiden, och det ganska snart.

– Vi måste stå bättre rustade inför framtiden när det gäller klimatförändringarna, men också energifrågan. Vi måste importera energi till Europa och ju mindre beroende vi blir av omvärlden, desto bättre, anser Jos Delbeke.