Oense om hur eurokrisen ska lösas

1:51 min

Tysklands förbundskansler Angela Merkel och Storbritanniens premiärminister David Cameron träffades i dag i Berlin för att bland annat diskutera skuldkrisen i Europa. De försökte båda framstå som enade i kampen, men det finns stora motsättningar mellan de båda länderna.

– Tack Angela, tack för ditt varma välkomnande, det är underbart att vara tillbaka i Berlin, sa David Cameron i dag på presskonferensen mellan honom och Angela Merkel i Berlin. I den stilen gick också Angela Merkels ord.

Båda ledarna försökte verkligen betona hur enade Tyskland och Storbritannien står i kampen för att rädda euron, till och med titlarna var bortlagda. Tyskland är ju den största ekonomin inom eurozonen, Storbritannien den klart största utanför densamma.

Bakom de stora orden finns stora skillnader bakom ländernas syn på hur krisen ska lösas.

Angela Merkel återupprepade i dag sin vanliga uppfattning att krisen måste lösas steg för steg och att det inte finns några enkla lösningar och att fördragsändringar inom eurozonen och EU måste till för att komma tillrätta med problemen. Något Storbritannien ställer sig skeptiskt till. 

Många, däribland Cameron, kräver ju att Tyskland ger upp sitt motstånd mot att den Europeiska Centralbanken går in och gör obegränsade stödköp av statsobligationer för att återupprätta förtroende för euron och sänka obligationsräntorna för skuldrabbade länder.

Cameron sa i dag att det behövs en, vad han kallade en, trovärdig brandvägg mot skuldkrisen och att euroländerna måste använda alla sina institutioner för att få mer kraft bakom åtgärderna, det vill säga ECB.

Merkel svarade att man måste vara noga med att inte låtsas att vi har vapen som inte finns.

– Marknaden skulle genomskåda oss med en gång, sa Merkel.

Hon syftar på att det är emot EU:s regler att centralbanken ska kunna agera på det viset.

De båda länderna är också oense om en skatt på finanstransaktioner, Tyskland för, Storbritannien mot.  Frågan kom förstås också upp på dagens möte.

– Jo, vi hade möjlighet att prata om det också, sa Merkel diplomatiskt när frågan kom upp, men erkände sen att man inte kommit närmare på den punkten.