Botkyrka

Nybyggda parker ska rena regnvatten

0:58 min

Regnvatten ska renas i Botkyrka i nybyggda parker. Satsningen kostar 100 miljoner kronor och ska förhoppningsvis ge god effekt på de sjöar som idag fått ta emot förorenat regnvatten.

Det är regnvattnet i norra Botkyrka, i Alby och Fittja som ska renas.

I dag går regnvattnet ut orenat i sjöarna men nu satsar Botkyrka runt 100 miljoner kronor för att bygga nya reningsparker.

Reningen kommer gå till så att regnvattnet filtreras från grus och oljerester och samlas sedan upp i de här parkerna. Där kommer vattenväxter fånga upp kväve och fosfor som annars riskerar att övergöda sjöarna.

Sedan ska vattnet rinna ut i Albysjön som genom den här satsningen ska bli renare. Det kommer att vara bra både för växt- och djurlivet men eftersom många av sjöarna i Botkyrka ansluter till varandra så väntas även vattenkvaliteten bli bättre på flera håll.

Parkerna som ska byggas ska även vara öppna för lek där barnen ska kunna lära sig mer om växter och djur.

De boende i Alby och Fittja ska kunna vara med och rösta på olika förslag på hur parken ska se ut, planerar kommunen.