Kinas växelkurs kan bli mer flexibel

1:48 min

Kina kan komma att stärka sin växelkurs, sa Kinas premiärminister Wen Jiaobao i dag efter ett möte med USA:s president Obama. Det skulle i så fall innebära att Kina återigen griper in för att försöka mildra den ekonomiska krisen i världen. En stärkt kinesisk växelkurs står högst på president Obamas ekonomisk-politiska önskelista.

– Hela världsekonomin är obalanserad till följd av Kinas manipulation av sin växelkurs, sa president Obama i söndags.

Den låga växelkursen gör att Kina inte köper så mycket som de borde från andra länder, sa han.

Och möjligen har Obama blivit bönhörd sex dagar senare. I dag förklarade Kinas premiärminister Wen Jiabao för Obama att Kina kommer att låta sin växelkurs bli mer flexibel.

De båda träffades under ett toppmöte i Indonesien mellan dom östasiatiska länderna. Både USA och Kina hade bjudits in till mötet. Toppmötet blev laddat, eftersom mycket handlade om USA:s förnyade koncentration på Asien och Stilla Havsregionen.

Kina har med oro och irritation sett hur USA bland annat ökar sin militära närvaro i Sydkinesiska sjön -bland annat genom att öppna en ny flottbas i Australien.

Så frågan är om president Obama kan andas ut.

Premiärminister Wen Jiaobao förklarade att Kinas växelkurs ska bli mer flexibel i båda riktningarna.

Det skulle i teorin kunna innebära, att Kina istället väljer att försvaga sin växelkurs.

För faktum är, att Kinas växelkurs redan har stärkts mycket kraftigt gentemot till exempel euron.

Problemet för USA är, att när USA:s växelkurs sjunker, så följer Kinas valuta med neråt. Den är kopplad till dollarn. USA kan alltså stärka sin konkurrenskraft mot andra länder genom att sänka kursen på dollarn. Men den metoden fungerar inte mot Kina.