Biverkningar av läkemedel: De äldre är förlorarna

1:47 min

De stora förlorarna när det gäller biverkningar av läkemedel är de äldre, multisjuka patienterna. Det visar Kalibers granskning. Socialminister Göran Hägglund anser att sjukvården måste bli bättre på att uppmärksamma de här problemen.

– Det som du redovisar gör mig bekymrad. Jag trodde att medvetenheten var betydligt större om det här, säger socialminister Göran Hägglund.

– Det är jätteviktigt att man på landstingsnivå jobbar med det här på enskilda sjukhus och kliniker och att hela vårdkedjan fungerar. När vi diskuterar patientsäkerhetsfrågor landstingen, som vi gör väldigt ofta, så kommer det här att bli en fråga som jag tar upp fortsättningsvis för att säkerställa att man har en strategi för det här, säger Göran Hägglund.

P1:s Kaliber kontaktade 50 akutsjukhus över hela landet.

Av de 40 som svarade på vår enkät, var det bara ett fåtal som visste hur många av de egna patienterna som lagts in på grund av sina mediciner.

Dessutom visar Kalibers granskning att uppföljning och utvärdering av insatta läkemedel ofta brister genom hela vårdkedjan.

De stora förlorarna i systemet är de äldre, multisjuka patienterna.

– De här gamla patienterna går från den ena doktorn till den andra. De är ibland inlagda, ibland går de till en distriktsläkare, ibland till en stafettläkare. De söker för olika symptom och så får de piller mot de här olika symptomen, säger Yngve Gustafson som är professor och överläkare i Geriatrik vid Norrlands universitetssjukhus.

– En del av de här symptomen är säkert läkemedelsbiverkningar. Väldigt många gamla människor har värktabletter, men ingen har tagit reda på vad deras värk beror på. De har sömntabletter, men ingen har tagit reda på varför de sover dåligt. De är förstoppade, ingen har funderat på varför.

– Många gamla människor söker för att de är deprimerade och många är deprimerade på grund av biverkningar av sina läkemedel. Många har mardrömmar, många har hallucinationer och blir förvirrade av sina läkemedel, säger Yngve Gustafsson.