SVERIGE

Historiskt beslut på scoutstämma i Borås

1:34 min

En enhällig stämma ställde sig bakom beslutet och nu har fem scoutförbund blivit ett. De gamla förbunden kommer att kunna behålla sin särprägel, men i och med beslutet kommer alla samlas under en och samma riksorganisation.

I nuläget finns det fem olika förbund, Svenska scoutförbundet, SMU, KFUK-KFUM, Frälsningsarméns- och Nykterhetsrörelsens scoutförbund. Men i och med beslutet kommer dessa samlas under ett och samma namn, Scouterna. 

--Vi öppnar upp för att bli den nya rikssorganisationen för scouterna och möjliggör för fler unga människor att bli scouter i framtiden. Det som kommer att hända är att de andra scoutförbunden kommer att ansluta sig till vår nya gemensamma riksorganisation, säger Karin Nolke som är tillförordnad generalsekreterare på Svenska scoutförbundet

De fem förbunden har olika inriktningar, vissa har bland annat religiösa förtecken. Sammanslagningen kommer emellertid inte att påverka de olika förbundens särprägel säger Karin Nolke.

--Det kommer fortsätta finnas olika inriktningar. Riksorganisationen kommer att vara obunden, men som scoutkår kan man välja att ansluta sig till en samverkansorganisation som har en eller annan inriktning.

Så de gamla förbunden behöver inte ändra sina stadgar?

--De kommer inte behöva ändra inriktningen på sin verksamhet, svarar Karin Nolke.

Erik Jonsson på Svenska scouterna i Borås är med och arrangerar stämman. Han tror inte att beslutet kommer att få så stor inverkan på lokal nivå men välkomnar sammanslagningen.

--Vi kommer inte märka av någon jättestor förändring. Det är inte så att vi kommer att tömma något scouthus och flytta verksamheten någon annanstans. Men vi vet att om vi har en samlad organisation får vi ett större stöd som enskild lokal förening, säger han.

Amanda Petersson
amanda.petersson@sr.se