Offentlig ursäkt till före detta barnhemsbarn i dag

1:58 min

I dag klockan 13.00 är det dags för den så kallade upprättelseceremonin i Stockholms stadshus, den svenska statens ursäkt till alla de barn som vanvårdats på barnhem och ungdomshem under 1900-talet. Misa, ett av de före detta barnhemsbarnen tycker att det är en viktig markering.

– Det här är en upprättelseceremoni, men man kommer ju aldrig att få svar på alla frågor man har, de människorna som gjorde det här lever ju knappast längre, säger Misa.

Även om statens ceremoni inte kommer ge svar på alla frågor så tycker Misa, som inte vill att jag nämner hennes efternamn, att det är en viktig markering.

– Det är en offentlig ursäkt i alla fall.

Betyder den någonting för dig?

– Den betyder att de har lyssnat och sett att det har funnits ett problem, att det har varit någonting som inte har fungerat, och att de tar åt sig förhoppningsvis så att det blir skillnad i framtiden, det är det man får kolla, säger Misa.

Den statliga vanvårdsutredningen har visat att ansvaret för övergreppen faller på hela det svenska samhället, på stat, kommuner och landsting. Den visar också att tusentals barn och unga har tvingats växa upp med ständiga kränkningar, hot och övergrepp under 1900-talet, och nu vill staten alltså be dem om ursäkt.

Nästa år vill regeringen ändra lagen så att varje placerat barn ska ha en ansvarig socialsekreterare. Socialstyrelsen har fått i uppdrag att ta fram kriterier för att kunna bedöma familjehemmen och förbättra tillsynen så att barn och unga får komma till tals om hur de har det.

Men fortfarande är vardagen ofta svår för omhändertagna barn och ungdomar. Ett flertal utredningar, granskningar och tillsynsrapporter har under senare år visat på försämrad skolgång, på brister i rättigheter och delaktighet, på dålig tillsyn från myndigheterna, och att många barn än i dag känner sig otrygga och osäkra.

Begreppet vanvård - vad betyder det för dig?

– Det är att man blir placerad någonstans och ingen kollar upp hur det är egentligen, säger Misa.