Kraftigt tapp i försäljning av nya småhus

1:57 min

Det senaste halvåret gick försäljningen av nya småhus i Sverige ner med 36 procent jämfört med motsvarande period förra året. Det visar Trähusbarometern som publiceras i dag av branschorganisationen Trä- och möbelföretagen, TMF.

– Folk är väl lite oroade över den ekonomiska utvecklingen speciellt i andra länder. Sedan är det svårt, åtminstone för yngre familjer, att finansiera ett köp av småhus på grund av bolånetaket, säger Leif Gustafsson, vd Småhusföretagens branschorganisation

Det ett år gamla bolånetaket, som begränsar hur mycket man får belåna sitt hus, och den finansiella oron är huvudskälen till småhusbranschens problem.

Riktigt vad som väger tyngst törs inte Leif Gustafsson uttala sig om och han ser inget ljus i tunneln.

I prognosen som publiceras i dag så blir det ytterligare en nedskrivning av hur många småhus som förväntas att byggas nästa år. Småhusföretagen går på knäna.

– Det går ju naturligtvis oerhört dåligt. Husföretagen säljer mindre än hälften av vad de har kapacitet att tillverka. I stort sett alla tillverkare har varslat personal och sagt upp en hel del personal. En del företag är faktiskt på gränsen att tvingas lägga ner, säger Leif Gustafsson.

Det är ändå inte alla trähustillverkare som har problem. Jag går runt på ett bygge i Västertorp i södra Stockholm med David Jonsson, affärsområdeschef på Lindbäcks Bygg.

– Det går bra. Vi har en rätt stark efterfrågan på våra produkter.

Lindbäcks bygger dock inte några småhus utan bara flerbostadshus i trä och framförallt i Storstockholmsområdet. Företaget har dessutom även vid tidigare konjunkturnedgångar tyckt sig ha produktionsfördelar.

– Om man tar just storstadsregionerna så är det ett enormt sug och många letar ju bostäder och det är ju framförallt lägenheter som byggs och efterfrågas så det kan väl vara en av orsakerna att det går bra för oss, säger David Jonsson.