Jokkmokk

Stort reservat planeras

Länsstyrelsen vill avsätta 22 000 hektar till reservat på Jokkmokks skogsallmännings marker.

Det motsvarar 26 procent av allmänningens hela skogsinnehav och det förlorade virkesvärdet uppgår till nästan en halv miljard kronor enligt Christian Rimpi, skogsförvaltare på allmänningen.

Om det blir reservat kommer allmänningen att få ersättningsmark av Sveaskog.