Svenska oljetankfartyg möjliga dödsfällor

Flera av de största oljekatastroferna i världen har startat med bränder och explosioner på oljetankfartyg. Säkerhetsreglerna är därför stränga och fartygen har avancerad utrustning för att släcka en brand ombord. Men Ekots granskning visar att en stor del av de svenskflaggade och före detta svenskflaggade oljetankfartygen har undermåligt brandskydd.

Om en explosion uppstår på fel ställe kan hela släckningssystemet slås ut och en oljekatastrof inträffa. Interna mejl och tidigare okända dokument från Transportstyrelsen visar att de allvarliga bristerna varit kända i sex år utan att myndigheterna agerat.

Webbunikt extramaterial

Transportstyrelsen försvarar sig bland annat genom att hävda att hälften av alla tankfartyg i världen har ett liknande brandskydd. Stämmer generaldirektörens påstående?


Fler publiceringar i ämnet

Förklarande grafik